Grup Siteleri
 
 
 
 
IT Sistemleri

PolarXP, tüm lojistik süreçlerinin; planlama, tasarım ve operasyon ihtiyaçlarını karşılayacak Bilgi Teknolojileri altyapısına sahiptir.

PolarXP IT Altyapısı

Tüm Türkiye sathında soğuk zincir dağıtım hizmeti sunan PolarXP, tüm faaliyetlerini entegre çalışan bilgi sistemleri üzerinde yürütmektedir. Çok sayıdaki Bilgi Sistemlerinin tüm bölgelerde çevrim içi kullanımı için; Tüm servislerin çalıştığı sunucuları barındıran Veri Merkezi (Data Center) ve merkez ve bölgeler arasında güçlü bir Geniş Alan Ağı (WAN) ile 800+ uç kullanıcıya 7/24 kesintisiz hizmet sunulmaktadır.

PolarXP Veri Merkezine ilave olarak ayrı bir lokasyonda kurulu bulunan Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) sistemi ile yedeklenerek süreklilik sağlanmıştır. Bölgelerin mevcut yedekli data bağlantıları (Metro Ethernet, Kiralık Hatlar, GHDSL), Wi-Fi sistemleri ve 3G hatları ile desteklenerek kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

Bilgi Sistemleri

PolarXP tüm iş süreçlerinin yönetimi ve müşteri hizmetleri için çok sayıda ve birbirleri ile entegre çalışan uygulama yazılımı kullanmaktadır.

Polar SAP (ERP)
PolarXP bünyesindeki tüm iş süreçleri SAP ERP üzerinde yürütülmektedir. SAP ERP kapsamında; Satış, sevkiyat ve faturalama için SAP SD, Satınalma ve malzeme yönetimi SAP MM, finansal işlemler ve muhasebe SAP FI, Filo Yönetimi ve Araç bakım için SAP PM, insan kaynakları için SAP HR yer almaktadır. Satış ve pazarlama faaliyetleri için SAP CRM kullanılmaktadır. PolarSAP, PolarXP müşterilerinin sistemleri ile EDI bağlantıları mevcuttur.

Depo Yönetim sistemi (DYS)
PolarXP bünyesindeki tüm depo ve Xdock işlemleri AxataWM Depo Yönetim Sistemi üzerinde yürütülmektedir. DYS, Depo(lar) bünyesinde icra edilen tüm operasyonları gerçek zamanlı yönetmek üzere tasarlanmış dinamik bir sistem olup; en az kaynakla hatasız, hızlı ve kağıtsız işlem yapılmasına olanak sağlamaktadır.

DYS ile tüm mal akışı için; (i) FIFO, FEFO, müşteri Özel FIFO ve lot kontrolü, (ii) Barkod kullanımı ile Hızlı ve doğru Giriş/Kabul, Yerleştirme ve Toplama işlemleri, (iii) Gelişmiş sayım algoritmaları ile hızlı/doğru sayım, (iv) Envanterde %99,99 doğruluk, (v) malların tüm süreçlerde izlenebilirliği ve (vi) depo operasyonlarında performans yönetimi ve işlemlerin çevrimiçi gözlemlenmesi sağlanmaktadır.

Balık Operasyon Yönetim Sistemi

PolarXP bünyesindeki Xdock üzerinde taze balık operasyonları ayrı bir sistem ile yönetilir. Müşteri siparişleri ve Tedarikçilerin sağladığı miktarlar BOYS tarafından kontrol edilir, oluşan farklılıklar algoritmalara göre otomatik düzenlenir. Dağıtım planlamasına bağlı olarak sahadaki operasyonlar kontrol edilir ve oluşturulan belgelere ait tüm bilgilere taraflara eş zamanlı olarak bildirilir.

NETINFO

PolarXP bünyesindeki Dağıtım merkezi/depolarda planlanan, hazırlanan ve yüklenen tüm teslimatların son noktaya teslim sürecinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesi ve ilgili tüm belgelerin teslim sonrasında taranarak imajlarının on-line olarak takip edilmesi hedeflenmiştir.

Bu amaçla geliştirilen NETINFO yazılımı dağıtım filosundaki sürücülerin yaptığı bildirimleri ve geri dönüşlerinde taranan teslimat evrak bilgilerini; Intranet üzerinden PolarXP operasyon yöneticilerine, Internet üzerinden PolarXP müşterilerine sunar. NETINFO teslimat performansı ile ilgili KPI ve müşteri memnuniyeti ölçümlenmesinde kritik rol oynar. Bu işlemin kolay ve düşük maliyetle yürütülmesi büyük avantajlar sağlar.

NETINFO, PolarSAP üzerinde planlanan ve onaylanan tüm sipariş ve sevkiyat detayları (Müşteri, Teslim Yeri, Ürün grubu, ürün tanımı ve miktarı vb.) ve Teslimat dokümanları (İrsaliye/Fatura, ATF, TTİ vb.) bilgilerini entegrasyon ile veri tabanına otomatik olarak kaydeder.

Tüm sürücülerde NI55 akıllı telefon bulunmaktadır. Sürücüler tarafından NI55 üzerindeki program yardımı ile teslimat noktasından yapılan bildirimler anında güncellenir. Ayrıca gerek olduğunda ses ve fotoğraf ile kaydı yapılabilir. GPS özelliği olan bu telefonlardan yapılan bildirimlerde aynı zamanda bulunulan mevki harita üzerinde görüntülenmektedir.. Ayrıca gerek olduğunda ses ve fotoğraf ile kaydı yapılabilmektedir.

Dağıtım sürecindeki teslimatlara ait çıkış öncesinde ve teslimat sırasında oluşturulmuş dokümanların (Fatura, irsaliye, Teslim tutanağı, Hasar tutanağı vb.) geri dönüşlerinde eksiksiz olarak arşivlenmesi çok önem taşır. Yapılan teslimatın durumuna ilişkin onay ve notların istendiğinde görülmesi gereklidir. Yükleme yapılan her araca ait tüm müşteri evrakları dönüş sonrasında arşiv sorumluları tarafından taranarak sisteme ilave edilir. Dokümanlara kolay erişim ile hız ve performans artışı sağlanması yanında, dokümanların fiziki olarak hareket etmesi için gereken zaman ve maliyeti tasarruf ettiği gibi bu işlemler esnasındaki olası kayıpları engeller.

Entegrasyon Yönetim Sistemi (Nexus)

PolarXP operasyonları için kullanılan tüm sistemlerin kendi aralarında, müşteriler ve 3. Partiler ile arasındaki tüm veri aktarımları Nexus projesi kapsamında yürütülür. Nexus sisteminin merkezinde "Talend Integration Suit" yazılımı yer alır. Talend ile tüm entegrasyon süreçleri tasarlanır, konfigüre edilir ve icra edilir. Akışlar aynı zamanda izlenir ve olası hatalarda derhal uyarı verilir.

Yük Takibi
Sevkiyatlarınız size verilen Yük Numarası ile takip edebilirsiniz.
Gönderici
Alıcı